Muziek & de bibliotheek

De bibliotheek vormt de context

Posted in digitale domein, Hackerspace, LibraryThing, social media, sociale hub, Spotify by Jeroen de Boer on mei 17, 2010

Het model waarbij context de waarde  van digitale content bepaalt blijkt dus één die succesvol kan zijn“, schreef ik in mijn eerdere blogpost Context bepaalt waardering van digitale content. In tijden waarin bibliotheken worstelen met de vraag hoe om te gaan met de concurrentie met digitale media biedt het in potentie positieve resultaat van de context mogelijkheden. Eén van de grote vragen in bibliotheekland luidt wat de functie van de bibliotheek is wanneer online vrijwel alle informatie voorhanden is.

Het antwoord dat bijna als een bezwerende mantra door bibliotheekland zingt luidt dat medewerkers de rol van informatiemakelaar op zich moeten nemen. Je kunt je echter afvragen of horden bibliothecarissen met een 23 Dingen-cursus achter de kiezen de huidige generatie digital natives wel wegwijs moet maken. Of beter gezegd wegwijs kán maken. Vaak wordt gesteld dat het internet een ondoordringbaar woud van informatie is waarin de achteloze gebruiker snel verdwaalt. Dat kon je misschien volhouden tot voor een aantal jaar geleden, maar wanneer Google alle Twitterberichten indexeert en een platform als Scribd online documenten doorzoekbaar maakt lijkt het in toenemende mate een loos argument. Ik kan in ieder geval niet bedenken waarom het met bibliotheken anders zou gaan dan met bijvoorbeeld reisbureau’s. Maar de bibliotheek, lijkt het, staat erbij en kijkt ernaar.

Wanneer het om digitale innovatie gaat is er wellicht ook weinig anders te verwachten. Alleen indien er fundamentele aanpassingen komen in werkwijze en bedrijfsfilosofie ben je opgewassen tegen de innovatiekracht die elders wel aanwezig (bedrijfsleven, hoger onderwijs en gespecialiseerde kennisinstellingen) is. De vraag is daarom gerechtvaardigd of dat wel nodig is. Waarom namelijk niet omarmen wat er al is, bijvoorbeeld een muziekdienst als Spotify, en zorgen dat de bibliotheek daarbij de context vormt, zowel in fysieke als in digitale zin. Met het eerste doel ik op het creëren van een sociale hub, een plek waar studeren, werken en ontspannen hand in hand gaan. De digitale context is de integratie van catalogusgegevens van de bibliotheek en CDR met die van, in dit geval, Spotify. Hiervoor in de plaats zou je echter even gemakkelijk een dienst als LibraryThing kunnen invullen. Het gaat erom te gebruiken wat beschikbaar is en niet voortdurend slechts signaleren en benoemen dat er van alles ontwikkeld wordt, maar praktische stappen achterwege laten.

De formule CwF + RtB die Michael Masnick gebruikt om het succes van Nine Inch Nails te verklaren, en die de nadruk legt op het succes van de context, kan wat mij betreft ook ten behoeve van bibliotheken gebruikt worden. In goed Nederlands zou die luiden

CmG (Contact met Gebruikers) + RtB (Reden te Betalen) =  €€€

De nieuwe generatie gebruikers (ik noem het bewust geen klanten) ziet de bibliotheek als voornoemde sociale hub. Leg je oor bij hen te luisteren en vraag wat men wenst. Mijn beeld is een letterlijk en figuurlijk open locatie met zowel plekken voor groepen en individuen waar het consumeren van media (digitaal en analoog) onbeperkt mogelijk is. De aanwezigheid van uiteenlopende faciliteiten zoals bijvoorbeeld printing on demand moet zo aantrekkelijk gemaakt worden dat de gebruiker bereid is hiervoor extra (al dan niet opgenomen in een abonnementenstructuur) te betalen. Datzelfde geldt voor cursussen en workshops of het bieden van ruimte + faciliteiten aan creatieve communities (een hackerspace zoals al eerder aangehaald in Hackerspaces in de bibliotheek).Toegegeven, het vraagt een flinke omslag, maar ik denk dat het noodzakelijk is.

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

7 Reacties

Subscribe to comments with RSS.

  1. Edwin said, on mei 19, 2010 at 16:19

    Mooie posting! Ik ben het er uiteraard helemaal mee eens. Ik vrees wel dat die omslag niet snel gemaakt zal worden. Over Library Thing heb ik al zo vaak gesproken, maar het benutten ervan gebeurt echt maar mondjesmaat. Enerzijds onbegrijpelijk, maar als je alles analyseert ga je het wel steeds beter begrijpen. Het gevoel van urgentie is blijkbaar toch niet groot genoeg. Het zou mooi zijn als er kant en klare cases zouden zijn. Ultieme voorbeelden die aantonen wat de meerwaarde is. Als we dat nu eens voor elkaar konden krijgen….ergens…

  2. […] Over de mogelijkheden die bibliotheken hebben om ook van dit soort diensten gebruik te maken zal ik in een later stadium dieper ingaan. Dat er kansen liggen is echter evident. Wat dat betreft verwijs ik graag alvast naar mijn eerdere post De bibliotheek vormt de context. […]

  3. […] bibliotheek te halen. Wat dat betreft sluit de boodschap van Shapiro mooi aan bij wat ik betoog in De bibliotheek vormt de context: De nieuwe generatie gebruikers (ik noem het bewust geen klanten) ziet de bibliotheek als […]

  4. […] mijn eerdere post De bibliotheek vormt de context ging ik wat dieper in op de formule CmG (Contact met Gebruikers) + RtB (Reden te Betalen) = […]

  5. […] wanneer je aan de poort staat van de ontsluiting daarvan. Ik zie het zelf als de bibliotheek die de context van dat digitale aanbod vormt. Zij moet diensten bieden waarvoor de gebruiker bereid is te betalen en die het liefst connectie […]

  6. […] De conclusie van Hebben muziekbibliotheken nog toekomst? is glashelder: jazeker, mits er veel verandert. Tegelijkertijd met mijn bijdrage aan het proces dat achter Mark’s blogpost schuilgaat, werkte ik voor mijn eigen bibliotheek aan een muziekbeleidsplan in bredere zin.  Met het gegeven dat beide trajecten in de tijd mooi samenlopen ben ik erg blij, omdat ze op een aantal punten vanzelfsprekend sterke raakvlakken hebben. Ook ben ik blij dat er nu echt sprake lijkt te zijn van het credo geen woorden maar daden. Veel van de punten waarover ik in het nabije verleden iets geroepen en/of geschreven heb lijken namelijk op hun plek te vallen: Spotify in de bieb, online bladmuziek, hackersweekenden. En dat alles met één doel: de bibliotheek de context te laten zijn. […]

  7. […] opende gisteren mijn presentatie bij het NVB Congres met de stelling dat de fysieke bibliotheek de context van digitale informatie vormt. Bij thuiskomst maakte ik kennis met het project Library Lab dat van […]


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: