Muziek & de bibliotheek

Eerlijk zullen we alles delen?

Posted in acta, auteursrecht, Glyn Moody by Jeroen de Boer on maart 21, 2011

Een vaste afspraak in mijn RSS-reader is de site van Glyn Moody. Hierop trof ik vanmorgen onderstaande presentatie over (de waanzin van?) intellectueel eigendom, auteursrechten, patenten, ACTA etc. Een goed verhaal.

Vodpod videos no longer available.

Glyn moody: ethics of intellectual monopolies -…, posted with vodpod

Advertenties

De gevolgen van Acta verbeeld

Posted in acta, auteursrecht, copyright, internet by Jeroen de Boer on december 13, 2010

Edwin merkte het gisteren terecht op:  “Die lui leren het echt nooit he…” Nee, sterker nog, in tegenstelling tot de voorgenomen vrijheidsbeperking op het internet, het ongenoemde doel van Acta, is het blokkeren van een Youtubefilmpje slechts kinderspel. Het gegeven dat het Europees Parlement inmiddels vóór de resolutie stemde toont aan dat het allerminst een ver-van-ons-bedshow is. In onderstaande video worden de gevolgen nog een keer helder neergezet.

Rechtenprofessoren doen beroep op Obama: maak ACTA transparant

Posted in acta, copyright, Lawrence Lessig, Pamela Samuelson by Jeroen de Boer on oktober 31, 2010

Een indrukwekkende groep van juristen en rechtenprofessoren heeft een open brief aan Barack Obama geschreven met daarin een heldere boodschap: teken de huidige ACTA-tekst niet vóórdat hierover een openbaar debat plaatsgevonden heeft. De Verenigde Staten worden tijdens de onderhandelingen vertegenwoordigd door de United States Trade Office (USTR). Deze belangenbehartiger heeft er veel moeite in gestoken dit proces geen onderdeel te laten uitmaken van het publieke debat. In de open brief wordt deze houding, evenals gedane beloften, met de grond gelijkgemaakt:

The USTR has insisted that ACTA’s provisions are merely procedural and only about enforcing existing rights. These assertions are simply false. Nearly 100 international intellectual property experts from six continents gathered in Washington, DC in June, 2010 to analyze the potential public interest impacts of the officially released text. Those experts – joined by over 650 other experts and organizations – found that “the terms of the publicly released draft of ACTA threaten numerous public interests, including every concern specifically disclaimed by negotiators.” The expert statement notes that:

  • Negotiators claim ACTA will not interfere with citizens’ fundamental rights and liberties; it will.[8]
  • They claim ACTA is consistent with the WTO Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS); it is not.[9]
  • They claim ACTA will not increase border searches or interfere with cross-border transit of legitimate generic medicines; it will.[10]
  • And they claim that ACTA does not require “graduated response” disconnections of people from the internet; however, the agreement encourages such policies.[11]

 

Ondertekenaars van het document zijn onder andere Lawrence Lessig, Jonathan Zittrain, Michael Geist en Pam Samuelson. De volledige brief staat hieronder:

View this document on Scribd

Hoe ongewenste wetten tot stand komen

Posted in acta, auteursrecht, copyright, modeindustrie by Jeroen de Boer on september 1, 2010

Als het aan senator Schumer ligt verschuift de mode naar het domein van auteursrechtelijk beschermde producten

Rechtenprofessoren Kal Raustiala (UCLA Law School en UCLA International Institute) en Chris Sprigman (University of Virginia Law School) gaan in een artikel in de New York Times, Copyrighting Fashion, Who Gains?, in op de totstandkoming van ongewenste wetgeving. Aanleiding voor het artikel is de door senator Charles Schumer voorgestelde auteurswet voor de Amerikaanse modeindustrie. Deze lijkt door het Congres aangenomen te worden, ondanks het feit dat er nauwelijks aantoonbare voordelen zijn. De nadelen daarentegen zijn legio en kunnen uitstekend worden hardgemaakt.

Hoe kan het dan dat zo’n wet toch in de praktijk wordt gebracht? Raustiala en Sprigman halen hiervoor een boek aan van econoom Mancur Olson, The Logic of Collective Action. Olson stelt dat het kostbaar is een grote groep te organiseren die een bepaalde beleidsverandering voorstaat. Daarbij komt dat er relatief weinig individuele voordelen te behalen zijn. Voor een kleine groep werkt dit precies tegenovergesteld: organiseren is goedkoop en de individuele voordelen kunnen hoog uitpakken. Juist dit laatste element, een op zichzelf staand voordeel, brengt individuën ertoe een groepsbijdrage te leveren. Gestelde doelen die bijvoorbeeld een commercieel belang dienen maken hierdoor veel meer kans op doelbewuste inbreng van deze individuën. Uiteindelijk leidt dit tot meer focus en overtuiging, waardoor een toegewijde minderheid en ongeorganiseerde meerderheid kan overtreffen.

In het geval van auteursrechtwetgeving (ongeacht of het mode of andere uitingsvormen betreft) gaat deze vlag ook op, stellen Raustiala en Sprigman. De groep van makers en vertegenwoordigers daarvan is klein, de gebruikersgroep enorm. Of zoals ze het zelf beschrijven:

Producers of copyrighted works – film studios, record labels, commercial publishing companies – are few in number and stand to gain significantly from more powerful protections (and therefore have ample incentive to spend money seeking policy change). The result is that Congress hears, loudly and often, from those who favor stronger protection. Congress does not hear nearly as often from those who take the opposite view. Who is that? Well, just about every consumer who has to pay more for a book or a song because stronger property rights prevent competition from low-cost copyists that would otherwise exist. We all pay a little hidden tax every time copyright law expands.”

Eigenlijk een beschrijving van het lobbyproces dus, iets waaraan Obama toch had beloofd een halt aan te willen toeroepen? Ik vind het in ieder geval een somberstellende observatie, temeer daar het momenteel in meerdere lopende processen zichtbaar is. Behalve de lobby voor een modeauteurswet speelt het natuurlijk ook voor de gang van zaken rondom ACTA, om maar wat te noemen.

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

Vervreemding van de klant heb je zelf in de hand

Posted in acta, auteursrecht, copyright, Spotify by Jeroen de Boer on juli 9, 2010

De belichaming van de starre entertainmentindustrie is sinds kort ook van de partij op Twitter: Stichting Brein, vertegenwoordigd door haar directeur Tim Kuik. Hij heeft het aldaar zwaar te verduren, maar blijft stug (en daarvoor kan bewondering opgebracht worden) volhouden waarom zijn organisatie de rechten van de entertainmentindustrie moet verdedigen. Onder veel internetgebruikers is Brein echter allerminst geliefd. Dat zal onder meer te maken hebben met de wijze van communiceren van de organisatie, getuige onderstaand citaat uit een recent persbericht:

…maar ook kleine illegale sites voelen de lange arm en adem van BREIN in de strijd tegen illegaliteit op Internet,”

De werkwijze van Brein wordt door de rechter echter met argusogen bekeken.

Talloze onderzoeken tonen aan dat mensen die gebruikmaken van filesharingdiensten met alle plezier willen betalen voor content. De voorwaarden moeten dan echter wel in orde zijn: een online dienst dient gebruiksvriendelijk en snel te zijn en de prijzen eerlijk.

Voor muziekliefhebbers is bijvoorbeeld de komst van Spotify wat dat aangaat een welkome verrassing. Niemand zal echter ontkennen dat een dienst in díe vorm wel erg lang op zich heeft laten wachten. De reden daarvoor ligt ontegenzeggelijk bij de industrie, die koste wat kost heeft willen vasthouden aan haar vertrouwde businessmodel. Tegelijkertijd dreigen nog steeds three-strikes maatregelen en vinden de onderhandelingen over Acta wederom achter gesloten deuren plaats.

Downloaden wordt, met andere woorden, nog steeds gezien als een misdrijf, maar dat is het niet. Bijna even hardnekkig is het uitgangspunt dat auteursrecht je schathemeltjerijk moet maken. Maar die overtuiging is blijkbaar van alle tijden, getuige onderstaande advertentie.

bron

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

Is Acta onderlegger voor nieuwe auteursrechtorganisatie?

Posted in acta, auteursrecht, wipo by Jeroen de Boer on maart 21, 2010

Ars Technica bericht over een Acta-ontwikkeling die veel verder gaat dan het doen van voorstellen inzake piraterij. In het artikel Your life will some day end; ACTA will live on wordt namelijk melding gemaakt van de oprichting van een op zichzelf staande organisatie. Het aan de Verenigde Naties verbonden WIPO (World Intellectual Property Organisation) zou daarmee op een aantal punten buitenspel komen te staan. Dit is uitermate zorgelijk omdat in het WIPO consumenten- en non gouvernementele belangenorganisaties deelnemen aan onderhandelingen. Deze transparantie ontbreekt bij de Acta-onderhandelingen vrijwel volledig. Een quote van de Amerikaanse afgevaardige in dit proces dat het

“is their intention to marginalize the participation by consumer interest organizations in the new forum”

laat wat dat betreft weinig aan de verbeelding over. De samenstelling van de groep landen die deelneemt aan de onderhandelingen wordt daarmee treffend gekarakteriseerd als een coalition of the willing

Dat mij van dit soort praktijken de haren te berge rijzen is een volstrekt understatement. In Groot Britannië, waar de Digital Economy Act hard op weg is een feit te worden, werden afgelopen week een aantal artikelen gepubliceerd die een vergelijkbare ontsteltenis en woede op een uitstekende wijze kanaliseerden. Vooral het uiterst oprechte stuk A State-Sponsored Book-Burning Parade sprak me erg aan:

This is a vile, vituperative piece of legislation, driven by corporate lobbyists and blithely ignoring public interest. It’s a Faustian pact between a dying government and antique, anti-innovatory music and publishing industries who are as terrified now as manufacturers of illuminated manuscripts were in 1455 when they got their hands on the Gutenberg Bible and saw the page turning on a world of easily-exchanged ideas that they could not monetise or control. And just like today, the backlash was vicious, because of easy deal-brokering between communications merchants keen to control how people spent their money and state authorities keen to control people’s access to ideas and information.

Waarvan akte.

Filesharing zit in onze genen

Posted in acta, Clay Shirky, drm, filesharing, Napster, three strikes by Jeroen de Boer on maart 15, 2010

Het uitwisselen van bestanden op het internet zit in onze genen, aldus de Amerikaanse professor Clay Shirky. Hij poneerde deze stelling in een lezing op het South by Southwest Interactive Festival dat momenteel plaatsvindt in Austin, Texas.

Volgens Shirky heeft de opkomst van uitwisseldienst Napster gezorgd voor een fundamentele verschuiving in hoe het bezit van muziek wordt ervaren. Waar muziek in het tijdperk van de geluidsdrager werd gezien als een fysiek goed, wordt het digitale muziekbestand volgens hem beschouwd als informatie. En omdat informatie geen fysieke component heeft is uitwisseling ervan, behalve in technisch-, ook in mentaal opzicht eenvoudiger. Volgens Shirky beantwoordt het daarmee aan de natuurlijke menselijke behoefte deze informatie te delen, wat vervolgens ook nog eens als prettig wordt ervaren.

Ik kan me persoonlijk goed vinden in het argument dat een digitaal bestand in mindere mate, of zelfs helemaal niet, wordt gezien als bezit. Is het daarmee echter ook minder waard? In financieel opzicht absoluut. Ook digitale muziek waarvoor betaald is blijft ‘voordeliger’ dan een cd. Dat maakt het ook gemakkelijker weg te geven. In muzikaal opzicht blijft de waarde vanzelfsprekend gelijk, sterker nog, de waarde kan er zelfs door toenemen. De mogelijkheid te delen vergroot namelijk ook de mate waarin je met gelijkgestemden kunt bomen over datgene waarnaar je luistert.

Dit laatste, wat Shirky waarschijnlijk bedoelt met ‘prettig’, is een groot goed, ook voor de muziekindustrie. Het biedt namelijk de kans zakenmodellen te baseren op de natuurlijke drive van de consument gezamenlijk te ervaren. Die natuurlijke drive zou door de industrie gekoesterd moeten worden, want is eindeloos en vooral erg positief van aard. Heel wat anders dus dan het negatieve imago dat de industrie momenteel over zichzelf afroept met DRM, absurde rechtszaken, three strikes en Acta. En misschien kunnen de bibliotheken dan ook eens zonder al teveel problemen digitale bestanden gaan aanbieden.

Openheid is te leren

Posted in acta, copyleft, copyright, Lawrence Lessig, Walt Disney, Youtube by Jeroen de Boer on maart 7, 2010

Openheid is te leren, aldus Lawrence Lessig in een recente lezing bij TedX. En die lessen zijn volgens hem hard nodig voor de Amerikaanse Democraten die hierin volgens Lessig mijlenver achterlopen bij de Republikeinen. Wat openheid volgens Lessig inhoudt? Het respecteren van de waarden van vrijheid, de huidige samenleving, gelimiteerde regelgeving en respect voor de maker.

Waar ik in een eerdere blogpost Disney Corp aanhaalde als de tegenpool van deze waarden (dat doet Lessig trouwens ook) wordt geestelijk vader Walt door Lessig een remixer ordinaire genoemd. Hij zou zich waarschijnlijk omdraaien in zijn graf mocht hij weten van het huidige regime bij zijn onderneming. Zonder Buster Keaton’s Steamboat Bill was Mickey’s Steamboat Willy namelijk waarschijnlijk nooit uitgevaren.

Naast het voorbeeld van Disney, een terugkerend onderdeel in zijn lezingen, gaat Lessig ook in op de realiteit. Naast het verwijderen van een lezing op Youtube wrijft hij de Republikeinen nog eens fijntjes in dat het de regering Obama is die de drijvende kracht is achter de Acta-onderhandelingen.

ACTA for dummies

Posted in acta, copyright, Cory Doctorow by Jeroen de Boer on februari 19, 2010

Internet Evolution heeft een artikel geplaatst waarin Cory Doctorow stap voor stap uiteenzet hoe ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) tot stand is gekomen, waarheen het leidt en waarom het elke internetgebruiker treft. Een samenvatting daarvan, plus enkele ontwikkelingen die binnen Nederland spelen.

1. Wie?
Internationale copyrightverdragen werden altijd behandeld binnen het WIPO (World Intellectual Property Organization). Omdat deze organisatie gelieerd was aan de Verenigde Naties betekende dit dat bijeenkomsten openbaar waren. Naast vertegenwoordigers van de entertainmentindustrie, auteursrechtorganisaties en overheden konden hierdoor ook belangenverenigingen ten behoeve van privacy, internetrechten etc. hierbij als toehoorder danwel controleur aanwezig zijn. Nadat door kritische geluiden uit de laatste groep een voorgesteld verdrag sneuvelde besloot men de onderhandelingen achter gesloten deur te voeren.

2. Waarover?
In eerste instantie betreft ACTA het bestrijden van piraterij. Denk daarbij aan nagemaakte medicijnen, kleding of andere stoffelijke goederen. Gaandeweg het proces is het hieraan nauw verwante onderwerp copyright & het internet aan de orde gekomen. Critici stellen dat het oorspronkelijke uitgangspunt van ACTA door een lobby van de entertainmentindustrie gekaapt is.

3. Probleem?
Het begrip kopiëren betekent op het internet echter heel wat anders dan hetgeen in de auteurswet bedoeld wordt. Bijna elke handeling op het internet betreft namelijk het maken van een kopie. Dit zou betekenen dat alle vormen van informatie, uiteenlopend van kunst en cultuur tot sport, politiek en wetenschap tot het domein van copyrightwetgeving gaat behoren. Vanzelfsprekend staat dit de vrije verspreiding van kennis en informatie in de weg.

4. Regulering?
In tot op heden uitgelekte verslagen van de onderhandelingen wordt beschreven dat de ISP’s (internet service providers) toezicht zouden moeten houden op het gedrag van hun klanten. Hierbij zou de zogenaamde three strikes-maatregel van toepassing moeten zijn: na het driemaal overtreden van de regels overtreden wordt de dader afgesloten van het internet. De consequenties hiervan zijn verstrekkend: wat als de vermeende overtreding op een school plaatsvindt? wat als de overtreding geen overtreding blijkt? En ongetwijfeld de meest discutabele: moeten bedrijven optreden als regulator?

 3. Stand van zaken?
Burgerrechtenorganisaties, leden van het Europees Parlement
en zelfs de Consumentenbond, hebben inmiddels aangegeven openheid te willen wat inzake ACTA besproken wordt. Als antwoord hierop volgt slechts de ‘gerustelling’ dat nationale afspraken op het gebied van auteursrechtovertreding niet met voeten getreden zullen worden. Gezien de verschillen per land op dit terrein lijkt dat een loze belofte. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat binnen een verdrag gemaakte afspraken waarschijnlijk niet door een parlement teruggedraaid kunnen worden. In Nederland betekent dat bijvoorbeeld dat het al dan niet instemmen met een downloadverbod (Commissie Gerkens) door de afspraken binnen ACTA geen betekenis heeft. De Nederlandse parlementsleden lijken daarmee de dreigende consequenties van ACTA te onderschatten.

4. Hoe verder?
De eerstvolgende bespreking achter gesloten deuren vindt in april plaats in Nieuw-Zeeland. Hieraan lijkt weinig te veranderen. De recente afwijzing door het Europees Parlement van de Amerikaanse eis inzage te krijgen in Europese bankgegevens biedt gelukkig wat hoop. De vraag is echter hoe sterk de industriële lobby in Brussel al gevorderd is.

Save Jim – The ACTA negociator

Posted in acta, save jim by Jeroen de Boer on januari 29, 2010