Muziek & de bibliotheek

John Sculley’s Knowledge Navigator

Posted in Apple, John Sculley, Knowledge Navigator by Jeroen de Boer on januari 20, 2011

Voormalig Apple-CEO John Sculley schreef in 1987 een boek waarin hij zijn concept Knowledge Navigator uitwerkte. In combinatie hiermee werden door Apple enkele demonstratievideo’s gemaakt, waarvan onderstaand een voorbeeld. Fascinerend om te zien dat begrippen als multitouch en linked data al door Sculley voorzien werden, gebruikmakend van een tabletachtige toepassing.

Advertenties

Steve Jobs ís Apple

Posted in Apple, Flickr, Steve Jobs by Jeroen de Boer on januari 4, 2011

bron: Flickr

Softwaretitanenstrijd in 8-bit

Posted in 8-bit, Apple, microsoft, software by Jeroen de Boer on oktober 29, 2010

Heel mooi, deze onderstaande 8-bit shortfilm over de strijd tussen Steve Jobs en Bill Gates!

Vodpod videos no longer available.

American Software, posted with vodpod

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

iPhoneconcert in de metro

Posted in Apple, appstore, Atomic Tom, iPhone by Jeroen de Boer on oktober 16, 2010

Onder het mom van zogenaamd gestolen apparatuur gaf de Amerikaanse band Atomic Tom onlangs een metrominiconcert met iPhones als surrogaatinstrumentarium. In alle opzichten geslaagd als het aan mij ligt. Het web wemelt inmiddels van de verwijzingen naar de video, die al meer dan 1.3 miljoen keer bekeken is. De gebruikte muziekapps zijn een mooie reclame voor de ontwikkelaars ervan. En voor Apple is het een aardig iPhone-uithangbord. Naast de gebruikte apps werd het namelijk ook gebruikt om de video mee op te nemen.

De gebruikt apps waren overigens deze:

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

Wordt de iPad het ideale filesharingdevice?

Posted in Apple, appstore, filesharing, iPad by Jeroen de Boer on juli 31, 2010

Aansluitend op Een appstore die altijd open is postte Daring Fireball een link naar onderstaande Youtubevideo. Een uitgebreide uitleg over hoe webapps voor de iPad te maken – en die dus buiten de appstore om naar de iPad ‘gebracht’ kunnen worden – is te vinden op Padilicious.com. Zowel in de video als op Padiclicious wordt het delen van content als voornaamste reden gezien deze apps te maken. Wat bij mij dan gelijk allerlei gedachten triggert waarvan men bij de uiteenlopende groepen rechthebbenden waarschijnlijk een beetje ongemakkelijk wordt. Want met wat ik zo in een oogopslag meekrijg is het uitstekend mogelijk content te delen door bestanden in een webapp te verpakken en te delen met (select) gezelschap. Wie controleert dan echter wat wel of niet deelbaar is?

Interessante kost, zeker wanneer wij mochten besluiten de iPad in bibliotheken in te zetten. Binnen de vier muren, in een educatiesetting bijvoorbeeld. Maar als de webapp, zoals de naam als aangeeft, via het internet functioneert, is daarop ongetwijfeld andere regelgeving van toepassing. En ik vrees daarbij voor eenzelfde mate van stompzinnigheid en onwil als de onmogelijkheid streamingaanbod van Muziekweb buiten de fysieke bibliotheek te consumeren. Omdat je dan ‘leent’. Stof tot nadenken.

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

Een appstore die altijd open is

Posted in Apple, appstore, HTML5, iPhone, open standaarden by Jeroen de Boer on juli 30, 2010

In de reacties op De iPad en het nieuwe publiceren wordt al gesteld dat het publiceren voor de iPad eenvoudiger wordt dankzij HTML5. Vandaag las ik het artikel An Open iPhone App Market That Doesn’t Require Jailbreaking… And Which Apple Can’t Stop dat die ontwikkeling onderschrijft. Sterker nog: met de opening van OpenAppMkt is er al een heuse appstore voorhanden waarin webapplicaties aangeboden worden die als zelfstandig programma kunnen functioneren op de iPhone. Als motto luidt:

We believe the open web will spawn great innovations in mobile.

Het grote voordeel van OpenAppMkt, los van het afwezige poortwachtersbeleid van Apple, is dat gebruikers hun iPhone niet eerst hoeven te jailbreaken voordat er andere dan officiële appstore-applicaties geïnstalleerd kunnen worden. Weliswaar is jailbreaken door een gerechtelijke uitspraak in Amerika nu toegestaan, maar voor veel gebruikers blijft dat toch een omstandig proces. Niet meer nodig dus. En een versie voor de iPad zal ongetwijfeld niet lang op zich laten wachten. Mooie ontwikkelingen dus, zo vlak voor het weekend.

Vodpod videos no longer available.

update op Daring Fireball:

OpenAppMkt is indeed clever, and it is a good way to get more people to see the potential in HTML5 as a mobile development platform. But it’s not “routing around” anything. iOS’s support for mobile web apps — totally open, no gatekeeping — is by design. This isn’t a loophole around the App Store. It’s a fully supported software platform.

OpenAppMkt, posted with vodpod

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

De iPad en het nieuwe publiceren

Posted in Apple, appstore, iPad, publiceren by Jeroen de Boer on juli 29, 2010

Gisteren las ik twee artikelen met een interessante insteek inzake de iPad: Books in the Age of the iPad en Thoughts on Designing for iPad. Het eerste artikel is geschreven vanuit het oogpunt van de vormgever, het tweede vanuit het oogpunt van een softwareontwikkelaar.

Books in the Age of the iPad gaat diep in op verschillende vormen van content en welke rol de iPad of vergelijkbare devices spelen in het aanbieden daarvan. Auteur Graig Mod, ook verantwoordelijk voor het uiterst lezenswaardige artikel KICKSTARTUP, Successful fundraising with Kickstarter.com & (re)making Art Space Tokyo, maakt onderscheid tussen Formless Content en Definite Content. In het eerste geval is de betekenis van de content niet afhankelijk van de vormgeving. Digitaliseren ervan en het lezen op ereaders etc. is daarmee eenvoudig en onafwendbaar. Definite Content daarentegen is voor haar betekenis en kwaliteit afhankelijk van de vormgeving, wat betekent dat ook de drager, in dit geval de iPad, dit medebepaalt:

The canvas of the iPad must be considered in a way that acknowledge the physical boundaries of the device, while also embracing the effective limitlessness of space just beyond those edges.

We’re going to see new forms of storytelling emerge from this canvas. This is an opportunity to redefine modes of conversation between reader and content. And that’s one hell of an opportunity if making content is your thing.”

Maar.. om het betreffende werk op de iPad te krijgen moet er eerst een zogenaamde app ontwikkeld worden. Over dat proces schreef Derek Powazek Thoughts on Designing for iPad. Hij stelt:

The iPad is an intimate experience for a user. The direct touch input removes a layer of abstraction, and that’s a really big deal. In this way, it was like going back to design for print – when you push it with your finger, it moves! – but it’s utterly unlike print in every other way imaginable. Point is, the direct interface really does mean reevaluating every assumption when it comes to interactive design.”

Zowel Mod als Powazek zien dus ongekende mogelijkheden voor het nieuwe publiceren, waarbij Powazek echter zijn zorg uitspreekt over Apple’s ondoorzichtige toelatingsbeleid. Naar zijn zeggen zweette hij en zijn collega’s altijd peentjes alvorens Apple al dan niet het verlossende woord sprak en de app toeliet tot haar winkel.

Apple is killing the creativity of their developers with the uncertainty of their App store policies. We made it through okay, thankfully, but I can only wonder about how much more interesting the store would be if Apple had given developers a clear list of rules, and promised to stick to it. The Fear, Uncertainty, and Doubt people have about the App Store was entirely optional – Apple brought it on itself, and it’s not going away.”

Een goede ontwikkeling in dit opzicht (in ieder geval voor de Amerikaanse markt) is dat het aldaar vanaf nu toegestaan is ook niet door Apple goedgekeurde apps te installeren op iPhones en iPads. Het jailbreaken en unlocken van (onder andere Apple-) devices is namelijk niet meer bij wet verboden. Dit betekent dat, mocht Apple toch besluiten een app niet toe te laten tot haar winkel (wat nog steeds kan overigens), deze wel aangeboden kan worden in andere stores en vervolgens legaal geïnstalleerd kan worden. Of deze versnippering wenselijk is laat ik echter maar in het midden.

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

Een iPad tegen beter weten in

Posted in Apple, Cory Doctorow, innovatie, iPad, open source, open standaarden by Jeroen de Boer on juli 24, 2010

De Nederlandse Applenieuwssite OneMoreThing heeft een item gewijd aan het iPadproject van Brabantse biliotheken. En niet zozeer de inhoud van het artikel, maar de reacties van lezers zijn interessant. Die zijn namelijk overwegend negatief van aard. Nu neem ik een ongenuanceerde mening als

De Nederlandse overheid heeft blijkbaar nog geld teveel, om dit soort fratsen te financieren.”

met een flinke korrel zout,  maar er zit wel een kern van waarheid in. In mijn eerdere post Een bibliotablet moet open zijn stelde ik al een voorstander te zijn van de koppeling tussen (noodzakelijke!) bibliotheekinnovatie en open hard- en softwareontwikkeling. Zowel in kostentechnisch- als in moreel opzicht past dit volledig in de taakstelling van de bibliotheek.
Nu verwacht ik in Nederland allerminst een initiatief zoals dat momenteel in India ontplooid wordt. Overheidssteun voor het beschikbaar maken van hardware lijkt mij onnodig, zeker als zelfs prijsvechters als de Aldi al met ereaders en ongetwijfeld ook tablets op de proppen komen.
De essentie is echter dat daar waar de iPad alle lof krijgt inzake gebruiksgemak en vormgeving de geluiden echter ronduit negatief wanneer het openheid betreft. Wie anders dan Cory Doctorow verwoordt de essentie beter:

Gadgets come and gadgets go. The iPad you buy today will be e-waste in a year or two (less, if you decide not to pay to have the battery changed for you). The real issue isn’t the capabilities of the piece of plastic you unwrap today, but the technical and social infrastructure that accompanies it.”

Wat mij in het Brabantgeval verbaast is dat initiatiefnemer Jan de Waal onderkent dat iPad en open elkaar bijten en dat hij uitkijkt naar het Google/Android-alternatief. Wat dat laatste betreft: de WeTab is in aantocht.

Dus waarom dan nu deze investering doen en medewerkers slechts kennis laten maken de exclusieve iPad (die dus, en ik herhaal het nog maar eens, gesloten is, veel kost en DRM hoog in het vaandel heeft staan)? Ik weet uit eigen ervaring hoe verslavend de spullen van Apple kunnen werken: van mijn iPhone en zeker m’n Mac doe ik vrijwillig echt geen afstand. Ik verwacht echter niet dat m’n werkgever me stimuleert ze, vergezeld van een online cursus, te gebruiken.

En wat ik me dan verder afvraag: dan is er straks één iPad in elke Brabantse bibliotheek, maar wat dan?

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

De strijd om videocodecs

Posted in Apple, appstore, EFF, Google, H.264, HTML5, microsoft, Ogg Theora, VP8 by Jeroen de Boer on mei 1, 2010

Ze waren gematigd positief, de eerste reacties op de open brief van Steve Jobs inzake het niet ondersteunen van Flash op de iPhone, iPod en iPad. Ook ikzelf had zoiets van “hee, dit klinkt als een plausibel verhaal”. Een klein duiveltje op zijn schouder probeerde me echter iets in te fluisteren, maar wist niet precies wat. Gelukkig zijn er dan bloggers die haarfijn ontleden wat de echte reden is om Flash te weigeren. Bijvoorbeeld The real reason why Steve Jobs hates Flash:

The long term goal is to support the long-term migration of Apple from being a hardware company with a software arm into being a cloud computing company with a hardware subsidiary. […] The alternative is to join the PC industry in a long death spiral into irrelevance.

Een crossplatform plugin als Flash zou Apple hierin alleen maar hinderen. Het doel is namelijk het creeren van een Apple-ecosysteem waarin niet de hardware maar de apps geld opleveren. En controle over de techniek van die apps is daarbij natuurlijk hartstikke handig.

Maar daar houdt het niet op, want er zijn naast Flash andere manieren om video op het web en mobiel mogelijk te maken. Via HTML5 bijvoorbeeld. De stammenstrijd richt zich echter niet zozeer op de vraag óf HTML5 Flash gaat vervangen. Daarover zijn de deskundigen het namelijk wel eens. Nee, de vraag is welke onderliggende codec ontsluiting van videocontent via HTML5 mogelijk gaat maken. Tot op dit moment wordt er gebekvecht over twee serieuze mogelijkheden: de industriestandaard H.264 en de open source-codec Ogg Theora. Aan eerstgenoemde is een licentieverplichting verbonden waaraan bijvoorbeeld Apple, maar ook Microsoft, geld verdient. Beide hebben namelijk zitting in MPEG LA, de instantie die de codec beheert. Hun ondersteuning voor H.264 ligt daardoor voor de hand, maar is allerminst een zegen voor een open web, aangezien minder gefortuneerde partijen er niet op zitten te wachten hun beurs te moeten trekken en daarnaast in onzekerheid te verkeren of de licentieverplichtingen niet zullen veranderen.

Het wordt daarentegen echt vervelend wanneer de grote jongens gaan dreigen met patentclaims richting de open variant. Steve Jobs deed dit gisteren bijvoorbeeld in een reactie op een open brief van EFF-medewerker Hugo Roy. Jobs:

All video codecs are covered by patents. A patent pool is being assembled to go after Theora and other “open source” codecs now. Unfortunately, just because something is open source, it doesn’t mean or guarantee that it doesn’t infringe on others patents. An open standard is different from being royalty free or open source.

En dat Microsoft hierbij garen spint is, gezien het blogbericht van Dean Hachamovitch, general manager van Internet Explorer, overduidelijk (en dat Micrsosoft zelf claims ook niet schuwt werd van de week nog maar weer eens duidelijk). Microsoft zal alleen H.264 ondersteunen in IE9:

The future of the web is HTML5. Microsoft is deeply engaged in the HTML5 process with the W3C. HTML5 will be very important in advancing rich, interactive web applications and site design. The HTML5 specification describes video support without specifying a particular video format. We think H.264 is an excellent format. In its HTML5 support, IE9 will support playback of H.264 video only.

Flash kan het dus sowieso shaken. Waarom namelijk nog een plugin gebruiken wanneer videoweergave geintegreerd is in de webcode? De strijd richt zich zogezegd op de onderliggende codec, maar daarin is naast Ogg Theora en H.264 nog een derde mogelijkheid: VP8. Deze codec wordt beheerd door Google en zal naar verluidt binnenkort als open source-code worden vrijgegeven. Ars Technica stelt dat

VP8, […] is said to be highly sophisticated and competitive with H.264. If Google were to open VP8 and make the underlying intellectual property available under royalty-free terms, it would end the HTML5 video impasse by supplying an ideal codec.

Waarmee we weer terug bij de basis zijn. Apple & Microsoft tegenover Google, patenten & licenties tegenover open source. Een gesloten- tegenover een open web.

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

iPad inpakparty van Jeff Jarvis

Posted in Apple, iPad, Jeff Jarvis by Jeroen de Boer on april 20, 2010

Jeff Jarvis heeft zijn iPad teruggestuurd naar Apple. De reden?

I don’t see a need for it. It’s solving a problem which I don’t think exists.

Volgens Jarvis is het geen TV2.0, want te klein. Geen laptop-junior, want het ontbeert een usb-poort. En geen iPhone-on-steroids, want in vergelijk veel te groot en bellen kan je er ook niet mee.

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine