Muziek & de bibliotheek

Old skool boeken maken

Posted in boeken, BoingBoing, Cory Doctorow by Jeroen de Boer on februari 19, 2011

Cory Doctorow schrijft:

Here’s a nostalgic look at what a pain in the ass it was to produce a book in the era before digital typesetting.”

Advertenties

Creative Commons kerstlied

Posted in Cory Doctorow, creative commons, Lawrence Lessig by Jeroen de Boer on december 7, 2010

Zoals ik eerder al een keer aanstipte behoren grote aantallen kerstliedjes niet tot het publieke domein (Santa Claus Is Coming To Town bijvoorbeeld). Om deze situatie te illustreren heeft een aantal vooraanstaande voorvechters van vrije content een bijdrage geleverd aan een kerstlied dat deelbaar is en wel met een Creative Commons licentie. Al is de knipoog duizendmaal waardevoller dan het vocale eindresultaat, zeker als Lawrence Lessig en Cory Doctorow de moeite hebben genomen hun stembanden in de strijd te gooien.

Een iPad tegen beter weten in

Posted in Apple, Cory Doctorow, innovatie, iPad, open source, open standaarden by Jeroen de Boer on juli 24, 2010

De Nederlandse Applenieuwssite OneMoreThing heeft een item gewijd aan het iPadproject van Brabantse biliotheken. En niet zozeer de inhoud van het artikel, maar de reacties van lezers zijn interessant. Die zijn namelijk overwegend negatief van aard. Nu neem ik een ongenuanceerde mening als

De Nederlandse overheid heeft blijkbaar nog geld teveel, om dit soort fratsen te financieren.”

met een flinke korrel zout,  maar er zit wel een kern van waarheid in. In mijn eerdere post Een bibliotablet moet open zijn stelde ik al een voorstander te zijn van de koppeling tussen (noodzakelijke!) bibliotheekinnovatie en open hard- en softwareontwikkeling. Zowel in kostentechnisch- als in moreel opzicht past dit volledig in de taakstelling van de bibliotheek.
Nu verwacht ik in Nederland allerminst een initiatief zoals dat momenteel in India ontplooid wordt. Overheidssteun voor het beschikbaar maken van hardware lijkt mij onnodig, zeker als zelfs prijsvechters als de Aldi al met ereaders en ongetwijfeld ook tablets op de proppen komen.
De essentie is echter dat daar waar de iPad alle lof krijgt inzake gebruiksgemak en vormgeving de geluiden echter ronduit negatief wanneer het openheid betreft. Wie anders dan Cory Doctorow verwoordt de essentie beter:

Gadgets come and gadgets go. The iPad you buy today will be e-waste in a year or two (less, if you decide not to pay to have the battery changed for you). The real issue isn’t the capabilities of the piece of plastic you unwrap today, but the technical and social infrastructure that accompanies it.”

Wat mij in het Brabantgeval verbaast is dat initiatiefnemer Jan de Waal onderkent dat iPad en open elkaar bijten en dat hij uitkijkt naar het Google/Android-alternatief. Wat dat laatste betreft: de WeTab is in aantocht.

Dus waarom dan nu deze investering doen en medewerkers slechts kennis laten maken de exclusieve iPad (die dus, en ik herhaal het nog maar eens, gesloten is, veel kost en DRM hoog in het vaandel heeft staan)? Ik weet uit eigen ervaring hoe verslavend de spullen van Apple kunnen werken: van mijn iPhone en zeker m’n Mac doe ik vrijwillig echt geen afstand. Ik verwacht echter niet dat m’n werkgever me stimuleert ze, vergezeld van een online cursus, te gebruiken.

En wat ik me dan verder afvraag: dan is er straks één iPad in elke Brabantse bibliotheek, maar wat dan?

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

Avondklok in Groot Britannië

Posted in BoingBoing, Cory Doctorow, mediawijsheid, Youtube by Jeroen de Boer on juni 26, 2010

Cory Doctorow blogt op Boingboing over The Curfew, een educatieve game over een Groot Britannië in de nabije toekomst waarin de angst voor een terroristische aanslag het land regeert. De game komt ergens deze maand uit, maar wat er nu al van te zien is lijkt een mediawijsheidsproject om je vingers bij af te likken.

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

Newsflash: Twitter werd al in 1935 uitgevonden

Posted in Cory Doctorow, Notificator, twitter by Jeroen de Boer on juni 14, 2010

Het jaar is 1935, de toepassing heet Notificator, is van Britse origine en verschilt conceptueel nauwelijks van Twitter. Een retweet van Cory Doctorow vormt het bewijs. Vanzelfsprekend zijn er nog geen computers, maar het idee van een snoepautomaat waarin een tekstboodschap achtergelaten wordt maakt het idee des te charmanter:

The user walks up on a small platform in front of the machine, writes a brief message on a continuous strip of paper and drops a coin in the slot. The inscription moves up behind a glass panel where it remains in public view for at least two hours so that the person for whom it is intended may have sufficient time to observe the note at the appointed place. The machine is similar in appearance to a candy-vending device.”

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

eBooks en Social DRM

Posted in Cory Doctorow, drm, ebook by Jeroen de Boer on april 30, 2010

Bovenstaand screenshot van een tweet van Cory Doctorow laat niets aan de verbeelding over: hij hekelt DRM op zijn eBooks. Van Doctorow kenden we dat geluid echter al, gezien zijn in mijn ogen inmiddels klassieke lezing How To Destroy The Book. In het afgelopen week verschenen TNO-rapport eBooks in de bibliotheek (PDF) wordt over DRM het volgende gesteld:

Trend in de online wereld is een ontwikkeling in de richting van traceerbaarheid van de content en beveiliging op het niveau van de content. DRM speelt hierin een cruciale rol. Dit regelt dat na de gebruiksperiode de eBooks niet langer toegankelijk en zijn, ze moeten dan opnieuw geleend worden. De ervaring leert dat de piraterij juist wordt bevorderd door ingewikkelde DRM. Bij tijdelijk gebruik is dit meer zichtbaar en wordt het als zeer hinderlijk ervaren. Ook hoge verkoopprijzen van eBooks (die de consument onredelijk vindt) spelen een rol.

TNO doet daarom het voorstel zogenaamde sociale DRM te gebruiken. Hierbij wordt in het eBook informatie behorend bij de lener opgenomen. Volgens TNO is dit technisch mogelijk via een watermerk of 1-op-1 zichtbaar door een naamsvermelding van de lener. Deze persoonsgebonden informatie verdwijnt wanneer het eBook weer wordt ingeleverd. De luisterboeksite Luisterrijk is naar verluidt tevreden over het systeem. Eerlijk gezegd had ik er niet eerder van gehoord, maar in eerste instantie klinkt het als een plausibele mogelijkheid wanneer het om het uitlenen van eBooks gaat. Maar dit vanzelfsprekend los van het feit dat het binnen de kortste tijd gekraakt of op een andere wijze gekopieerd wordt. Of zoals Doctorow het onomwonden stelt:

Digital rights management technology, of course, has never stopped the book from escaping onto the Internet. To those publishers here today who believe that you can buy DRM that will stop your books from appearing on the Internet without restriction, I say to you, “Behold, the typist.”Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

Cory Doctorow in Little Atoms

Posted in Cory Doctorow, Little Atoms, Resonance FM by Jeroen de Boer on april 8, 2010

Een interview met Cory Doctorow in Litte Atoms van Resonance FM. Altijd interessant, zeker wanneer Doctorow thema’s als privacy en creativiteit aansnijdt.

Apple speelt de verkeerde kaart

Posted in Apple, Cory Doctorow, iPad, iPhone, Tim Berners-Lee by Jeroen de Boer on april 5, 2010

Ik ben al jarenlang een groot Applefan. De eerste computer die ik zelf kocht was een Powerbook G3. Een PC met Windows heeft de binnenkant van mijn huis nooit gezien. Vanzelfsprekend heb ik er wel meer dan genoeg ervaring mee. Nederland is immers Microsoftland nummer 1, wat betekent dat ik zowel op de universiteit als bij vrijwel alle werkgevers niet eens voor de keus stond/sta waarmee ik wenste te werken. Windows, Windows, Windows, Office, Office, Office, IE, IE, IE. Eigenlijk een diep gestoorde situatie als het aan mij ligt. Duur, gesloten en zeker niet beter dan dat van talloze concurrenten. Een beter bewijs van vendor lockin is niet te bedenken. De houding van Tim Berners-Lee is er daarom één waarvoor ik niets anders dan respect heb.

Maar goed, een werkdag duurt ook maar zolang en het is altijd een plezier thuis de Mac weer aan te zetten en zorgeloos bezig te zijn. Met de iPhone en straks de iPad begint Apple haar eigen positie echter te ondermijnen. Waar de Mac met de introductie van OSX een grote stap richting openheid maakte lijkt men nu met rasse schreden op deze beslissing terug te komen. Gebruiksvriendelijkheid gekoppeld aan vrijheid vormde op de Mac ten opzichte van andere OS-en altijd een gigantisch pré was, maar men speelt men de iPad en iPhone een andere kaart. Gebruiksvriendelijkheid staat op 1, wat heel mooi is, maar de fysieke binnenkant van het apparaat of van de software is voor de gebruiker verboden terrein. Cory Doctorow stelt mooi dat juist het knutselen aan apparatuur en software leidt tot creativiteit en inventiviteit:

“The way you improve your iPad isn’t to figure out how it works and making it better. The way you improve the iPad is to buy iApps. Buying an iPad for your kids isn’t a means of jump-starting the realization that the world is yours to take apart and reassemble; it’s a way of telling your offspring that even changing the batteries is something you have to leave to the professionals.” 

Vindingrijkheid en verrassingseffecten dienen volgens Apple nu gevonden te worden in de software uit de appstore, maar het probleem daarbij is dat Apple hierbij de rol van poortwachter inneemt. Met het bedrijf concurrerende software wordt niet goedgekeurd, ook niet als deze wellicht beter, mooier of doordachter is dan wat Apple zelf ontwikkelt. Dat innovatie van software hiermee niet gediend is mag duidelijk zijn.

Jeff Jarvis bestempelt de iPad als de stap van het web naar de apps. De reden hiervoor is dat apps, zeker vergeleken met websites die (deels) gebaseerd zijn op user-generated content, gecontroleerd kunnen worden door degene die ze ontwikkelt. Daarnaast staan ze vaak op zich, zowel ten opzichte van andere apps als van het web. Gebruikers staan dus buitenspel wanneer zij content zouden willen hergebruiken of delen met anderen. En zoals eerder gezegd: apps die niet binnen het plaatje vallen krijgen in Apple’s softwarewinkel geen plaats. Dit neemt overigens niet weg dat vele apps een genot zijn om te gebruiken (zeg ik als iPhone-eigenaar uit eigen ervaring), wat weer een reden is om ervoor te betalen. Dat daarmee de circel rond is en het gesloten karakter van de iPad in stand wordt gehouden ligt echter voor de hand.

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

Verboden: media met DRM

Posted in copyright, Cory Doctorow, drm, ebook, Ugame Ulearn 2010 by Jeroen de Boer on april 2, 2010

Vaak wordt aangehaald dat bibliotheken hun gebruikers middels amateuristisch aangebrachte a-4tjes wijzen op allerhande zaken die verboden zijn: praten, roken, eten, drinken, meenemen van jassen en tassen etc. etc. Ook gisteren in de presentatie van Michael Stephens op UGame Ulearn kwam dit weer voorbij. En vooral dat dat toch niet meer kan. Bibliotheken zijn namelijk een plek waar in vrijheid genoten kan worden van cultuur in de meest brede zin.

Er is echter een verbod waarvan ik zou wensen dat bibliotheken zich daarachter wel zouden scharen: DRM op digitale media. Een enigszins vreemde eend in de bijt van het symposiumprogramma, en wellicht daardoor weggestopt in een achterafkamertje tijdens de pauze, was een discussie over ebooks. Vanwege een aangepast aanvangstijdstip kreeg ik niet alles mee, maar de eerste term die ik voorbij hoorde komen was, helaas weinig verwonderlijk, piraterij. De moed zakte me bijna in de schoenen toen ik daarbij het onwerkelijke beeld voorgeschoteld kreeg van een rijtje in strakke pakken gestoken heerschappen, sommigen arrogant onderuit gezakt en niet ingaand op de essentie. Het ging over hoe en wanneer er ebooks beschikbaar zijn in bibliotheken. En de belofte dat dit wel eens binnen een jaar zover zou kunnen zijn, waarop uit de zaal verheugd werd gereageerd.

Maar waar was de vraag *waarom* bibliotheken ebooks beschikbaar zouden moeten stellen? Kunt u zich kasten vol met reguliere boeken voorstellen die eerst door de bibliothecaris van een slot ontdaan moeten worden? Dat deze bibliothecaris de lener vervolgens vergezelt bij elke keer dat het boek ter hand wordt genomen? Dat deze bibliothecaris het boek wegneemt wanneer er ‘onoorbare’ dingen (bijvoorbeeld het uitlenen aan een vriend, of het maken van een kopie) mee worden gedaan? Natuurlijk niet!

Dit is echter wel wat gebeurt wanneer een ebook, voorzien van DRM, wordt uitgeleend, zelfs wanneer je het koopt. En bibliotheken zouden hiertegen stelling moeten nemen. Het is niet onze taak een (financieel) probleem dat uitgevers hebben bij onze gebruikers neer te leggen. Het is niet onze taak te controleren of er een kopie is gemaakt en daartegen maatregelen te treffen. Wij hebben er namelijk niet voor gekozen dat kopieren in het digitale tijdperk door bepaalde partijen als een auteursrechtelijke inbreuk wordt beschouwd.

Het is onze taak in te staan voor vrije verspreiding van informatie en het garanderen van privacy van onze gebruikers. Deze neemt echt geen andere hoedanigheid aan wanneer er in plaats van een regulier boek een cd of een ebook wordt geleend. We zouden trots moeten zijn te kunnen zeggen dat wij ebooks onder deze voorwaarden daarom niet als uitleenmedium kunnen accepteren.


als inspiratie voor deze post fungeerde Doctorow’s How to Destroy the Book.

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

ACTA for dummies

Posted in acta, copyright, Cory Doctorow by Jeroen de Boer on februari 19, 2010

Internet Evolution heeft een artikel geplaatst waarin Cory Doctorow stap voor stap uiteenzet hoe ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) tot stand is gekomen, waarheen het leidt en waarom het elke internetgebruiker treft. Een samenvatting daarvan, plus enkele ontwikkelingen die binnen Nederland spelen.

1. Wie?
Internationale copyrightverdragen werden altijd behandeld binnen het WIPO (World Intellectual Property Organization). Omdat deze organisatie gelieerd was aan de Verenigde Naties betekende dit dat bijeenkomsten openbaar waren. Naast vertegenwoordigers van de entertainmentindustrie, auteursrechtorganisaties en overheden konden hierdoor ook belangenverenigingen ten behoeve van privacy, internetrechten etc. hierbij als toehoorder danwel controleur aanwezig zijn. Nadat door kritische geluiden uit de laatste groep een voorgesteld verdrag sneuvelde besloot men de onderhandelingen achter gesloten deur te voeren.

2. Waarover?
In eerste instantie betreft ACTA het bestrijden van piraterij. Denk daarbij aan nagemaakte medicijnen, kleding of andere stoffelijke goederen. Gaandeweg het proces is het hieraan nauw verwante onderwerp copyright & het internet aan de orde gekomen. Critici stellen dat het oorspronkelijke uitgangspunt van ACTA door een lobby van de entertainmentindustrie gekaapt is.

3. Probleem?
Het begrip kopiëren betekent op het internet echter heel wat anders dan hetgeen in de auteurswet bedoeld wordt. Bijna elke handeling op het internet betreft namelijk het maken van een kopie. Dit zou betekenen dat alle vormen van informatie, uiteenlopend van kunst en cultuur tot sport, politiek en wetenschap tot het domein van copyrightwetgeving gaat behoren. Vanzelfsprekend staat dit de vrije verspreiding van kennis en informatie in de weg.

4. Regulering?
In tot op heden uitgelekte verslagen van de onderhandelingen wordt beschreven dat de ISP’s (internet service providers) toezicht zouden moeten houden op het gedrag van hun klanten. Hierbij zou de zogenaamde three strikes-maatregel van toepassing moeten zijn: na het driemaal overtreden van de regels overtreden wordt de dader afgesloten van het internet. De consequenties hiervan zijn verstrekkend: wat als de vermeende overtreding op een school plaatsvindt? wat als de overtreding geen overtreding blijkt? En ongetwijfeld de meest discutabele: moeten bedrijven optreden als regulator?

 3. Stand van zaken?
Burgerrechtenorganisaties, leden van het Europees Parlement
en zelfs de Consumentenbond, hebben inmiddels aangegeven openheid te willen wat inzake ACTA besproken wordt. Als antwoord hierop volgt slechts de ‘gerustelling’ dat nationale afspraken op het gebied van auteursrechtovertreding niet met voeten getreden zullen worden. Gezien de verschillen per land op dit terrein lijkt dat een loze belofte. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat binnen een verdrag gemaakte afspraken waarschijnlijk niet door een parlement teruggedraaid kunnen worden. In Nederland betekent dat bijvoorbeeld dat het al dan niet instemmen met een downloadverbod (Commissie Gerkens) door de afspraken binnen ACTA geen betekenis heeft. De Nederlandse parlementsleden lijken daarmee de dreigende consequenties van ACTA te onderschatten.

4. Hoe verder?
De eerstvolgende bespreking achter gesloten deuren vindt in april plaats in Nieuw-Zeeland. Hieraan lijkt weinig te veranderen. De recente afwijzing door het Europees Parlement van de Amerikaanse eis inzage te krijgen in Europese bankgegevens biedt gelukkig wat hoop. De vraag is echter hoe sterk de industriële lobby in Brussel al gevorderd is.