Muziek & de bibliotheek

Ach gut, de scouting..

Posted in bestandsuitwisseling, copyright, filesharing, scouting by Jeroen de Boer on oktober 2, 2010

Boy Scout Magazine Says Don’t Listen To Legally Burned CDs, As They’re Too Similar To Piracy luidt de titel van een artikel op Techdirt. Strekking van het stuk is dat het voor Amerikaanse scoutingleden (mag je dat nog padvinders noemen eigenlijk?) ethisch onjuist is aan bestandsuitwisseling te doen en naar illegale muziek te luisteren. Om het goede voorbeeld aan de jongelui te geven zouden ouders het zelfs moeten nalaten legaal gebrande cdr’s af te spelen. De kids zouden namelijk kunnen denken dat elke gebrande cd een illegale is en daarmee zou een verkeerd beeld geschetst worden.

So how can Scouters teach ethical behavior related to music downloading? One way: Set a good example. When you haul around Scouts in your car, for example, only play CDs that you’ve purchased. If you play CDs that you’ve burned–even if they’re legal–your Scouts may not recognize the difference between those and the pirated CDs friends have given them.”

Een extreme maatregel, die, mocht men consequent zijn, er ook toe zou moeten leiden dat liedjes zingen rond een kampvuur verboden zou moeten worden. Volgens de letter van de wet is het daarbij namelijk ook mogelijk de auteurswet te overtreden. En daarmee wil je je onwetende kind toch niet inlaten? Foei!

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

Advertenties

Hoe komt een piraterijbestrijder aan gebruikersgegevens?

Posted in bestandsuitwisseling, bittorrent, filesharing by Jeroen de Boer on september 4, 2010

In een programma als uTorrent zijn alle gegevens die nodig zijn voor vervolging gewoon aanwezig.

Vooral de Amerikaanse piraterijbestrijders staan er om bekend gebruikers van filesharingtools als BitTorrent massaal aan te schrijven met het dwingende verzoek te stoppen met deze activiteiten. Een voorbeeld daarvan gaf ik bijvoorbeeld in Debbie Does Dallas had 113 illegale liefhebbers. Het enige wat nodig is om naam- en adresgegevens te achterhalen is zijn IP-adressen en providers. De wijze waarop die gegevens verzameld worden blijkt, in het geval van BitTorrent, kinderlijk eenvoudig. In onderstaande video heeft Andrew Norton, voorman van de Amerikaanse Pirate Party, inzichtelijk gemaakt hoe in een wijdverbreide torrentclient als uTorrent de benodigde gebruikersgegevens open en bloot aanwezig zijn. Norton stelt dan ook:

The best advice is probably just to be smart, and to think before you act. And remember, under ‘3-strikes’, this is all the evidence needed for a strike”,

In een post op zijn website, How Anti-P2P lawsuit evidence is collected, gaat hij nog wat verder in op de materie. Zijn conclusie is dat het opwerpen van een privacygordijn verduveld lastig is. Zelfs in het geval van bijvoorbeeld het gebruiken van anonimeertools als IPREDator of de inzet van seedboxes is het achterhalen van gegevens mogelijk. Omdat hiervoor over het algemeen betaald moet worden dienen er transactiegegevens aanwezig te zijn. En deze kunnen (deels) dienen als bewijs voor al dan niet onrechtmatige handelingen. Want voor alle duidelijkheid: het down- en uploaden van Ubuntu, zoals gedemonstreerd in de video, is natuurlijk volkomen legaal.

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

“Cultuur is belangrijker dan auteursrecht”

Posted in auteursrecht, bittorrent, copyright, filesharing, Mark Waid, publiek domein by Jeroen de Boer on september 4, 2010

Mark Waid wil de kracht van het internet gebruiken om zijn werk te verspreiden.

De wereld van de comics is mij volkomen onbekend. De naam Mark Waid zei mij daarom ook helemaal niets. Het blijkt echter een grote meneer in de wereld van strips en het feit dat hij een keynote speech hield bij de uitreiking van de toonaangevende Harvey Awards (kende ik natuurlijk ook niet) geeft daarvan acte. Tijdens die toespraak deed hij de prikkelde uitspraak:

Culture is more important than copyright”,

wat aandacht opleverde van de redactie van Techdirt, resulterend in het artikel Comic Book Writer Mark Waid Defends Copying, Points To The Value Of The Public Domain. En toen was mijn aandacht natuurlijk getrokken.

Waid betoogt dat het huidige auteursrechtsysteem te rigide is. Volgens hem heeft er altijd een zeker evenwicht bestaan tussen het beschermen van auteursrecht en het behouden van cultuur & het publieke domein. De wijzer is nu echter doorgeslagen naar het zekerstellen van zoveel mogelijk inkomsten voor relatief weinig personen/partijen:

That copyright system, however imperfect, worked for centuries. It was a decent balance of copyright and culture–you were allowed to profit from your work during your lifetime, your heirs even got many years’ grace period afterwards, and then it all went back into the pool of public domain at some point long after you were dead. But for the past several decades, megacorporations have turned copyright into a perpetual revenue machine for them that will never end and never expire. That’s great for individual copyright holders who draft off of that momentum, but it’s lousy for culture. Worse, it’s led to a mindset among creators that the only acceptable reward for creativity is dollars and cents…

Het beschermen van de inkomstenstroom komt vooral in het nieuws door de aanpak van het bestandsuitwisseling op het internet. Waid stelt echter dat deze deelcultuur (hij noemt onder andere de onstuimige groei van sociale netwerken) iets is wat geaccepteerd moet worden, omdat het niet zal verdwijnen. Zijn suggestie is daarom ook delen te gebruiken als middel om werk te verspreiden. Aan de creativiteit om met ideeën te komen zal het wat hem betreft niet liggen:

We are the smartest, most creative medium in America. We put out ideas on a periodical basis bam, bam, bam. We don’t put out a screenplay every three years. We don’t invent a TV show every ten years. There are more ideas in one Wednesday in one comic shop than in three years of Hollywood. We’re notoriously bad businessmen, but we are unmatched for creativity and inventiveness, and there are ways to make filesharing work for us rather than cower in fear that it’s going to destroy us.”

En Waid weigert dezelfde fouten te maken als de muziek- en filmindustrie:

I don’t want to be afraid. I don’t want to enter my third decade of my career terrified that publishing’s going down the tubes when we have the power to affect it. In fact, we have the advantage of being able to watch how other media have mismanaged their attempts at digital for ten years and learn from their mistakes. We can–and we will–find ways to make the internet work for us and for the enrichment of culture.”

Die laatste zin verdient eigenlijk een plek op een mooi (digitaal) tegeltje. Maar los daarvan weigert Waid het te laten verworden tot een holle frase. Integendeel, hij wil zelf verschillende ideeën uitproberen om te zien hoe hij bijvoorbeeld het gebruik van BitTorrent in zijn voordeel kan laten werken. En geheel in het licht van de deelcultuur zal hij hiervan verslag doen op zijn website en elders online. Los van wat er uit komt verdient Waid al een grote pluim. Strijden met open vizier en niet gebaseerd op angst, maar met een positieve insteek. Hulde!

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

Pirate Bay, de film

Posted in bestandsuitwisseling, bittorrent, filesharing, Pirate Bay by Jeroen de Boer on augustus 27, 2010

Evenals het MusOpen-project waaraan ik gisteren aandacht besteedde maken ook de makers van een film over The Pirate Bay (TPB) gebruik van crowdfundingsite Kickstarter. De film, getiteld TPB-AFK, is een documentaire over de mensen achter TPB. Filmmaker Simon Klose over de reden de internetgemeenschap als financier in te zetten:

I want to prove that people who claim that the network is threatening cultural creation are wrong, and I will ask the Internet for help.”

De oprichter van TPB, Peter Sunde, is één van de mensen die door Klose’s camera gevolgd wordt. Sunde kwam kortgeleden in het nieuws toen hij stelde dat TPB als een grap bedoeld was. Als reactie op een zogenaamd Anti Pirate Bureau leek het hem wel aardig dan ook maar een Pro Pirate Bureau op te richten. Dat niet iedereen de humor daarvan inziet werd onlangs echter ook duidelijk.

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

Illegaal downloaden mag in Iran

Posted in bestandsuitwisseling, filesharing, Iran, warez by Jeroen de Boer on augustus 25, 2010

Iranian Government Runs Public Warez Server luidt de opmerkelijke titel van een artikel op TorrentFreak. Opmerkelijk in die zin dat zogenaamde warez een verzamelnaam is voor digitale bestanden (films, games, software etc.) die auteursrechtelijk beschermd zijn. Deze worden, al dan niet voorzien van serienummer of inlogcode aangeboden. Illegaal dus en zeker niet iets wat je van een overheid zou verwachten. Nu is men het daarmee in Iran wel gedeeltelijk eens. Op de betreffende FTP-server, die overigens slechts voor Iraanse ingezetenen publiekelijk toegankelijk is, worden namelijk alleen buitenlandse producten (Microsoft Office en Adobe Photoshop bijvoorbeeld) aangeboden. En deze vallen niet onder de Iraanse auteurswet. Ja, dat klopt, Iran kent dus wel degelijk een auteurswet. Deze is echter alleen van toepassing op Iraanse werken. Die zijn op de betreffende site daarom ook niet te vinden. Want dat zou toch wel te gek zijn.

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

Piraterijbestrijders de schaamte voorbij

Posted in auteursrecht, copyright, filesharing by Jeroen de Boer on augustus 20, 2010

Old Anti-Piracy ads of the 80′s

Je zou kunnen denken dat het slechts een waanzinnige gedachte van Bono was, maar nu grijpen ook de georganiseerde Amerikaanse piraterijbestrijders het met beide handen aan: de (succesvolle?) bestrijding van kinderporno als voorbeeld stellen voor de aanpak van het illegaal downloaden van muziek, films etc. Dit doet Techdirt uit de doeken in Recording Industry Using Net Neutrality Debate To Try To Link Child Porn With Copyright Infringement Again. In een brief gericht aan Google en Verizon wijst de groep behartigers (RIAA, A2IM, AFM, AFTRA, ASCAP, BMI, NMPA, SESAC, SoundExchange, Recording Academy, California Songwriters Association, Music Managers Forum en Nashville Songwriters Association International) op het nog ontbreken van een, naar hun mening, passend antwoord op illegaal downloaden en kinderporno:

The music community we represent believes it is vital that any Internet policy initiative permit and encourage ISPs and other intermediaries to take measures to deter unlawful activity such as copyright infringement and child pornography.”

Helaas is dit geluid niet nieuw. Eerder dit jaar stak de Deense advocaat Johan Schluter al de loftrompet over het kunnen gebruiken van kinderporno als voorbeeld:

Child pornography is great. […] It is great because politicians understand child pornography. By playing that card, we can get them to act, and start blocking sites. And once they have done that, we can get them to start blocking file sharing sites. […] One day we will have a giant filter that we develop in close cooperation with IFPI and MPA. We continuously monitor the child porn on the net, to show the politicians that filtering works. Child porn is an issue they understand.”
bron

Goed om even stil te staan bij het feit dat deze belangenbehartigers het bestaan van kinderporno blijkbaar toejuichen, enkel en alleen omdat het zo’n sprekend voorbeeld is.

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

Torrents met een sausje

Posted in bestandsuitwisseling, bittorrent, filesharing by Jeroen de Boer on augustus 10, 2010

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik BitTorrent eigenlijk nauwelijks meer gebruik. In films downloaden schep ik sowieso niet zo’n genoegen, software heb ik genoeg (en voor opensourcesoftware heb ik geen cracks nodig) en de muziek haal ik bij blogs. Of beter gezegd wat dat laatste betreft: obscure muziek haal ik bij blogs (en betaal ik met liefde een Rapidsharebijdrage). In mijn overige (lees: mainstream- en jeugdsentiment) muzikale behoeften voorziet Spotify. En door de jaren heen heb ik ook al heel wat verzameld en heb ik een heuse muziekbibliotheek achter de hand.

Ondanks dit alles was ik echter onder de indruk van Take.fm, waarover TorrentFreak vandaag een bericht postte. Deze uiterst professioneel aandoende site is een zogenaamde torrentindex. Dit betekent dat er geen eigen tracker gebruikt wordt, maar dat er slechts wordt verwezen naar data elders. De Copyright notice zegt dan ook:

The torrent (metadata) files that we host do not contain data that might be copyrighted in any way. No copyrighted and/or illegal material is hosted by us. It is therefore not possible to hold us responsible for the material that is being spread using this service.

In tegenstelling tot gangbare torrentsites, die vaak erg basic qua vormgeving zijn, heeft Take.fm veel meer weg van een webwinkel. Visueel aantrekkelijk, aanbevelingen, toplijsten etc. Of in de woorden van de oprichter:

We don’t have to get used to a third-rate user experience just for dealing with torrents. I tried to build a website that I – and hopefully all the torrents community – would enjoy using.”

Dat ik er een beetje uit ben (torrents dan) bewijst het gegeven dat Take.fm naar het voorbeeld van Coda.fm gerealiseerd is. Met als enige verschil dat deze slechts muziektorrents aanbiedt. Voor een leek die met BitTorrent in aanraking komt zijn deze twee sites wel hele aardige instappers. Voor de meer ervaren gebruiker biedt het een aangenamer verpozen dan dat men tot voor kort gewoon was. Met als voorbehoud dat je voorkeur enigszins in het mainstreamdomein ligt.

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

De online muziekervaring van AudioGalaxy

Posted in AudioGalaxy, bittorrent, filesharing, Suprnova by Jeroen de Boer on augustus 6, 2010

Een typisch geval van luidende klok en hangende klepel: Suprnova, wat deed ik daar ik ook alweer mee? Die twijfel beving mij toen ik de kop The Pirate Bay Says Goodbye to Suprnova voorbij zag komen. Ik had er even voor nodig om te herinneren dat het een redelijk goed gesorteerde BitTorrentdienst was, waarvan ik best redelijk vaak gebruikmaakte, maar die op een gegeven moment offline werd gehaald. Mijn moeite te herinneren wat het ook alweer precies was geeft enerzijds de vergankelijkheid van dit soort sites aan. Anderzijds maakt het duidelijk dat er zoveel alternatieven zijn dat zeker de wat meer algemene torrentsites (waarvan Suprnova er één was) moeiteloos vervangen kunnen worden. Opheffen is dus vechten tegen de bierkaai.

Wat mij brengt op een peer-to-peer dienst waaraan ik nog wel eens met enige weemoed terugdenk: AudioGalaxy. Kent u dat (nog)? Ik had niet het gevoel dat heel veel mensen er gebruik van maakten, maar ik kon er toendertijd (begin van dit decennium) in ieder geval vinden wat ik zocht: muziek. Dat was wat het onderscheidde van brede uitwisseldiensten als LimeWire (toen nog alleen toegang biedend tot het Gnutella-netwerk) of Napster (wat ik lange tijd niet kón gebruiken, omdat er geen Mac-client voor was). Wat de dienst verder bijzonder maakte was dat het voor het eerst mogelijk was suggesties te krijgen op basis van je downloadgedrag. Daardoor heb ik via AudioGalaxy ontzettend veel nieuwe muziek leren luisteren. Maar helaas,  ook AudioGalaxy verdween uiteindelijk van het toneel. SoulSeek zou mijn volgende toevluchtsoord zijn.

Zojuist zag ik dat er onder dezelfde naam een Android-app is verschenen voor het streamen van muziek. Of daar dezelfde ontwikkelaars achter zitten is me onbekend. In het licht van legale (kansloze) uitvoeringen van bijvoorbeeld Napster zou het met echter niet verbazen.

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

Wordt de iPad het ideale filesharingdevice?

Posted in Apple, appstore, filesharing, iPad by Jeroen de Boer on juli 31, 2010

Aansluitend op Een appstore die altijd open is postte Daring Fireball een link naar onderstaande Youtubevideo. Een uitgebreide uitleg over hoe webapps voor de iPad te maken – en die dus buiten de appstore om naar de iPad ‘gebracht’ kunnen worden – is te vinden op Padilicious.com. Zowel in de video als op Padiclicious wordt het delen van content als voornaamste reden gezien deze apps te maken. Wat bij mij dan gelijk allerlei gedachten triggert waarvan men bij de uiteenlopende groepen rechthebbenden waarschijnlijk een beetje ongemakkelijk wordt. Want met wat ik zo in een oogopslag meekrijg is het uitstekend mogelijk content te delen door bestanden in een webapp te verpakken en te delen met (select) gezelschap. Wie controleert dan echter wat wel of niet deelbaar is?

Interessante kost, zeker wanneer wij mochten besluiten de iPad in bibliotheken in te zetten. Binnen de vier muren, in een educatiesetting bijvoorbeeld. Maar als de webapp, zoals de naam als aangeeft, via het internet functioneert, is daarop ongetwijfeld andere regelgeving van toepassing. En ik vrees daarbij voor eenzelfde mate van stompzinnigheid en onwil als de onmogelijkheid streamingaanbod van Muziekweb buiten de fysieke bibliotheek te consumeren. Omdat je dan ‘leent’. Stof tot nadenken.

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine

Deze zes muzieksites tasten uw veiligheid aan

Posted in downloaden, filesharing, Rapidshare by Jeroen de Boer on mei 20, 2010

Van tijd tot tijd is het toch even fijn om te weten dat volksvertegenwoordigers de moeite nemen dreigende gevaren voor ons onderdanen te inventariseren.  Zo heeft een aantal Amerikaanse afgevaardigden, bijgestaan door vertegenwoordigers van de Amerikaanse muziekindustrie, een zestal schadelijke muzieksites in kaart gebracht. Pas dus op wanneer u terechtkomt op The Pirate Bay, IsoHunt, Rapidshare, het Oekraniense MP3fiesta (wie kent het niet?), RMX4U uit schurkenstaat Luxemburg en de Chinese zoekmachine Baidu. Of zoals Mitch Bainwol van de auteursrechtwaakhond RIAA het treffend verwoordt:

“The global challenge in the years to come will be to win the battle for a civilized Internet that respects property, privacy and security. […] An Internet of chaos may meet a utopian vision but surely undermines the societal values of safe and secure families and job and revenue-creating commerce. Shining the spotlight on these websites sends a vital message to users, advertisers, payment processors and governments around the world.”

Ik had inderdaad al zo’n zeurend gevoel dat ik de maatschappij schade toebracht toen ik de muziek van de DeZurick-zusjes uploadde naar Rapidshare. Ben toch blij dat die narigheid nu een plekje heeft gekregen. Al doende leert men, dus dank u, meneer Bainwol.

Add to: Facebook | Digg | Del.icio.us | Stumbleupon | Reddit | Blinklist | Twitter | Technorati | Yahoo Buzz | Newsvine